Kunst

Collectie kunst Gemeente Zaanstad

Bestemming Zaans Museum

Gemeente Zaanstad heeft het voornemen kunstwerken in gemeentelijk bezit af te stoten. Gemeente Zaanstad heeft – maart 2021 – bijna 1.300 geregistreerde kunstvoorwerpen in beheer met een zekere cultuurhistorische waarde. De meeste van deze objecten zijn in de loop van de 20ste eeuw verworven door rechtsvoorgangers tijdens de BKR-periode (1956-1987). Naast aanschaf door de gemeenten zijn er ook werken door de Rijksoverheid aangeschaft en in beheer gegeven aan de toenmalige gemeenten en daarmee de Gemeente Zaanstad als rechtsopvolger.

Gemeente Zaanstad heeft het besluit genomen de kunstwerken af te stoten (ontzamelen). De collectie is geïnventariseerd en er is een selectie gemaakt voor overdracht aan het Zaans Museum die zo publiek toegankelijk blijft. Op deze website is een overzicht te vinden van werken die zijn geselecteerd voor overdracht aan het Zaans Museum.

Van de niet-geselecteerde werken is op Kunstwacht - Zaanstad restant een overzicht te vinden.